بخش کاربری

برای ورود به پنل کاربری اناری خود، لطفا اطلاعات خود را وارد کنید.

بازگشت

افتخارات گروه آموزشی انار


انار پدیا با سابقه 6 ساله، افتخار ارایه و فروش بیش از 150 هزار محصول به دانشگاه ها، سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و افراد در سراسر ایران و خارج از کشور را داشته است.

و همچنین افتخار شرکت در بیش از 50 نمایشگاه بین المللی در تهران و شهرستان ها و شرکت در بیش از 150 نمایشگاه دانشگاهی در تهران و شهرستان ها را داشته است، 

لیست برخی از نمایشگاه هایی که گروه آموزشی انار در آن شرکت کرده است:

لیست برخی از مشتریان شرکتی گروه آموزشی انار:

لیست برخی از دانشگاه هایی، که گروه آموزشی انار در آن جا نمایشگاه برگزار کرده است: