بخش کاربری

برای ورود به پنل کاربری اناری خود، لطفا اطلاعات خود را وارد کنید.

بازگشت

آموزش SAFE

Software Training

بدون امتیاز

قیمت: 12,900

تاریخ بروزرسانی قیمت : ۰۶:۱۴ - ۹۸/۰۹/۱۸

  • تعداد DVD: 2
  • نسخه: 12
  • کد مجوز:

توضیح مختصر

پدیدآورنده اثر: شرکت توسعه مهندسی بهکامان

سال انتشار: 1389


آنچه در این مجموعه پیش رو دارید: 11 ساعت آموزش بصورت مالتی مدیا از پایه تا پیشرفته

فصل اول : شروع به كار در نرم افزار

فصل دوم : استفاده عملي از نرم افزار SAFE

فصل سوم : كنترل هندسه مدل توسط دستورات مرتبط
فصل چهارم : بررسي دستورات كاربردي
فصل پنجم : بررسي دستورات تكميلي
فصل ششم : انجام پروژه هاي عملي
فصل هفتم : تحليل و طراحي يك پي ساده
انجام عمليات طراحي،نمايش نتايج طراحي
فصل هشتم : تحليل و طراحي يك پي نواري
فصل نهم : تحليل و طراحي يك پي گسترده

فصل دهم : تحليل و طراحي يك دال

معرفي نرم افزار و بررسي خصوصيات آن
آشنايي با اجزا تشكيل دهنده فضاي كاري 
آشنايي با دستورات اصلي در برنامه براي شروع مدل سازي

آشنايي با انواع Templateو الگوهاي موجود و بررسي آنها
بررسي دستورات مديريت فايل

نحوه استفاده از دستورات ويرايشي
نحوه مديريت بصري فضاي كاري
آشنايي با مجموعه دستورات Define

آشنايي با دستورات ترسيم اشياء
بررسي تنظيمات Snap
آشنايي با مجموعه دستورات انتخاب اشياء
آشنايي بامجموعه دستورات مربوط به تخصيص داده هابه اشياء

آشنايي با مجموعه دستورات مربوط به طراحي
بررسي دستورات مربوط به تحليل داده ها و ترسيمات

طراحي و تحليل دال مسطح با هندسه نامنظم 
طراحي و تحليل دال تيردار يك طرفه
طراحي و تحليل پي مركب
طراحي خمشي و برشي تير به شكل T
تحليل دال دوطرفه بدون تير

مشخصات پي،ايجاد خطوط شبكه
ترسيم عناصر سطحي،ترسيم عناصر نقطه اي
معرفي مشخصات مدل
معرفي بار هاي وارد بر پي
اختصاص مشخصات عناصر
اختصاص بارها،تحليل مدل
مشاهده ي نتايج خروجي،طراحي
انجام عمليات طراحي،نمايش نتايج طراحي

معرفي پل
ترسيم هندسه ي مدل
تنظيم خطوط شبكه
ترسيم اجزاء يك پي نواري
ترسيم عناصر سطحي ستون
اختصاص مشخصات
معرفي تركيبات بار
تحليل مدل
نمايش خروجي
انجام عمليات طراحي
كنترل برش سوراخ كننده

معرفي پل
ساخت مدل
ترسيم عناصر سطحي
اختصاص مشخصات عناصر
تنظيم پارامتر هاي تحليل
نمايش و چاپ نتايج تحليل
طراحي پي
انجام عمليات طراحي
كنترل برش سوراخ كننده

معرفي سازه
ترسيم مدل
ترسيم عناصر سطحي
معرفي بارهاي زنده
تعريف مشخصات
معرفي حالات بار
اختصاص بارها
ترسيم نوارهاي طراحي
انجام عمليات تحليل
طراحي
انجام تحليل بر اساس مقاطع ترك خورده